Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77405

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 09/01/2018 10:38:31

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Hà Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy

0985240784

2

Hà Văn Trận

Phó Bí thư Đảng ủy

0971201528

3

Lương Văn Cuông

Chủ tịch HĐND

4

Pham Văn Tư

Chủ tịch UBND

0344159791

5

Lương Văn Ngự

Phó Chủ tịch HĐND

6

Cao Xuân Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0976046143

7

Phạm Thị Lanh

Chủ tịch UBMTTQ

8

Phạm Văn Tú

Bí thư ĐTNCSHCM

0395619651

9

Lê Thị Nình

Chủ tịch Hội LHPN

0379319223

10

Hà Văn Hào

Chủ tịch Hội Nông dân

0339832363

11

Phạm Văn Cơ

Chủ tịch Hội CCB

11

Phạm Ngọc Huyền

Chỉ huy trưởng QS

0339832342

12

Hà Thị Hằng

Văn phòng- Thống kê

0974109359

13

Lương Minh Duyến

Tư pháp - Hộ tịch

0977329786

14

Cao Thị Huân

ĐC-NN-XD&MT (ĐC)

15

Hà Thị Siêm

ĐC-NN-XD&MT (NTM)

0913527951

16

Lương Hùng Giang

ĐC-NN-XD&MT (NLN)

17

Hà Văn Điều

Văn hóa- Xã hội (VH)

0368875567

18

Phạm Văn Lành

TC-KT (Kế toán)

0388620304

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 09/01/2018 10:38:31 (GMT+7)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Hà Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy

0985240784

2

Hà Văn Trận

Phó Bí thư Đảng ủy

0971201528

3

Lương Văn Cuông

Chủ tịch HĐND

4

Pham Văn Tư

Chủ tịch UBND

0344159791

5

Lương Văn Ngự

Phó Chủ tịch HĐND

6

Cao Xuân Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0976046143

7

Phạm Thị Lanh

Chủ tịch UBMTTQ

8

Phạm Văn Tú

Bí thư ĐTNCSHCM

0395619651

9

Lê Thị Nình

Chủ tịch Hội LHPN

0379319223

10

Hà Văn Hào

Chủ tịch Hội Nông dân

0339832363

11

Phạm Văn Cơ

Chủ tịch Hội CCB

11

Phạm Ngọc Huyền

Chỉ huy trưởng QS

0339832342

12

Hà Thị Hằng

Văn phòng- Thống kê

0974109359

13

Lương Minh Duyến

Tư pháp - Hộ tịch

0977329786

14

Cao Thị Huân

ĐC-NN-XD&MT (ĐC)

15

Hà Thị Siêm

ĐC-NN-XD&MT (NTM)

0913527951

16

Lương Hùng Giang

ĐC-NN-XD&MT (NLN)

17

Hà Văn Điều

Văn hóa- Xã hội (VH)

0368875567

18

Phạm Văn Lành

TC-KT (Kế toán)

0388620304