Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77405
map-TEN.png  

1.Vị trí địa giới:

1.1.Vị trí: Nằm ở phía Tây của huyện Quan Hóa, cách trung tâm huyện 24 km.

     1.2. Địa giới

                    - Phía Đông giáp xã Phú Lệ;

          - Phía Tây giáp Xã Nam Tiến, xã Hiền Chung.

          - Phía Nam giáp Xã Phú Xuân;

                    - Phía Bắc giáp Xã Phú Thanh, xã Trung Thành.

+ Mốc giới giáp Phú lệ là lấy giữa dòng sông Mã làm chuẩn, Giáp xã Phú Thanh lấy Họ khoài giáp sông Mã thẳng lên theo đỉnh pom Lương En vào Dông Cành Chanh vào Pom Pù Ngùa.

* Bản Chiềng: Tổng diện tích là 578,53 ha, tổng số hộ: 160 hộ, tổng số khẩu 710 khẩu.

*Bản Ôn: Tổng diện tích là 844,95 ha, tổng số hộ: 79 hộ, tổng số khẩu 346 khẩu.

*Bản Tai Giác: Tổng diện tích là 1.750,60 ha, tổng số hộ: 172 hộ, tổng số khẩu 776 khẩu.

*Bản Khoa: Tổng diện tích là 2.699,12 ha, tổng số hộ: 79 hộ, tổng số khẩu 354 khẩu.

*Bản Suối Tôn: Tổng diện tích là 500,53 ha, tổng số hộ: 72 hộ, tổng số khẩu 391 khẩu.

2. Diện tích tự nhiên:  Tổng diện tích tích tự nhiên: 6.373,37 ha. Trong đó:

    -  Diện tích đất nông nghiệp (a+b+c+d) : 5.694,70ha (chiếm 89,4 %)        

   a). Đất sản xuất nông nghiệp:                                 144,08     

         Cây hàng năm       

          + Đất trồng lúa :                                      1

          + Đất trồng cây hàng năm khác :              1

        Cây lâu năm           

          + Cây lâu năm :                                         36,89

      b) Đất lâm nghiệp :                                 5.549,96

          + Đất rừng sản xuất :                           2.283,20

          + Đất rừng phòng hộ:                             109,18

          + Đất rừng đặc dụng:                            3.157,58

     c). Đất nuôi trồng thuỷ sản:                              0,67    

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt :           0

     d)  Đất nông nghiệp khác:                                  0

    -  Diện tích đất phi nông nghiệp: 127,73 ha ( chiếm 2  %)

    -.  Diện tích đất chưa sử dụng: 551,30 ha ( chiếm 8,60  %)